آخرین خبرها

استراحتگاه کوه چنگ دی

این استراحتگاه که در شهر چنگ دی واقع شده است ادعا می شود که یکی از بزرگترین اقامتگاه های امپراطوری های هستند. این اقامتگاه کوهستانی با اشراف به چشم انداز های متنوع و زیبای این منطقه ، بیش از 9 دهه ساخت آن به طول انجامیده است. اهالی کشور چین این اقامتگاه را از دیدنی ترین و ستودنی ترین مناطق توریستی خود می شناسند.