آخرین خبرها

اطلاعات نمایشگاه های تجاری سالانه گوانجو

 

نمایشگاه های تجاری در چین عمدتا توسط دو نهاد دولتی یعنی وزارت بازرگانی چین و شورای ترویج تجارت خارجی این کشور سیاستگذاری و اجرا می

گردد.وزارت بازرگانی عمدتا نقش سیاستگذار و شورای مزبورمجری است.استانها نیز بعضاً نمایشگاه هایی را در سطح استان خود برگزار می نمایند.شورای

ترویج تجارت خارجی چین هر ساله با چاپ کتاب نمایشگاه سال، مهمترین رویدادهای نمایشگاهی در سراسر چین را منتشر می کند.کتاب سال 2011

نمایشگاه های چین شامل قریب به 1000 نمایشگاه در سرتاسر چین  قابل دسترسی است. شایان ذکر است سازمانها و نهادهای تخصصی که در

زمینه های مختلف مانند انرژی، صنایع، فناوری های پیشرفته و  تجهیزات پالایشگاهی و نیروگاهی فعالیت دارند نیز نمایشگاه هایی را در طی سال برگزار

می نمایند.