آخرین خبرها

خانه ماندارین – ماکائو

این کاخ به سبک چینی سنتی قبل از سال ١٨٦٩ با حدود ٤٠٠٠ متر مربع وسعت ساخته شده و ترکیبی سنتی از خانه های حیاط دار است.