آخرین خبرها

دی باند شانگهای

اين كنار گذر آبي به نام Zhongshan Dong Yi Lu نيز معروف است و يكي ااز اسكله هاي زيبا و از مظاهر شهر شانگهاي است. اين منطقه از پل Baidu تا شرق رودخانه Jinling ادامه مي يابد و حدود 1.5 كيلومتر طول دارد. با قدم زدن در اين منطقه ساحلي و اسكله اي مي توانيد در قسمت مقابل برج تلويزيوني معرف Oriental Pearl TV Tower و Jin Mao Tower را مشاهده كنيد.اين منطقه يكي از 10 مكان ديدني شانگهاي است كه ارزش قدم زدن و ديدن را دارد.

مهم ترين و ارزشمند ترين مكان ديدني اين منطقه 52 پل در قسمت غربي آن است كه داراي معماريهاي مختلفي از جمله سبك گوتيك,باروك,رومي,كلاسيك و دوره رنسانس است.