آخرین خبرها

ساختار پکن

شهر پكن به همواری سطح و معماری همگون ساختمان هایش معروف است. تنها یك تپه در پهنه شهر قرار دارد و آن پارك جینگ شان درشمال شهر ممنوعه است. همچون معماری شهر ممنوعه، خیابان‌های شهر پكن بصورت مستطیل های متحدالمركزی دورادور شهر را احاطه كرده اند.
در پكن پیشرفتهاي بسیار بزرگی در زیرساخت های شهري روی داده است، که می توان علت آن را در میزبانی بازیهای تابستانی المپیک 2008 جستجو کرد. هم اکنون می توان راه آهن ها، جاده ها، شاهراه ها و چراغ های بین المللی فراوانی را مشاهده کرد که به پکن منتهی می شوند، هر چند هنوز اکثر ساکنان٬ از دوچرخه به عنوان وسیله اصلی حمل و نقل استفاده می کنند. برای خلق شگفتی های جدید معماری، میلیاردها دلار صرف شده است. مرکز ملی هنرهای نمایشی که به شکل تخم مرغ طراحی شده است و ورزشگاه ملی پکن از این دسته هستند. وجود این ساختمان ها با ظواهری درخشان٬ نشانگر هویت جهانی مدرن امروز پکن است