آخرین خبرها

سالن تئاتر دون پدرو – ماکائو

این سالن تئاتر قدیمی در سال ١٨٦٠ به سبک غربی ساخته شده که یکی از افتخارات مردم ماکائو به شمار می رود و هم اکنون نیز بسیاری از رویدادهای عمومی در آن شکل می گیرد.