آخرین خبرها

سد سه دره چین

این سد بزرگ بر سر رودخانه یانگ تسه واقع شده است. از این سد می توان شاهد طبیعت زیبا و بی نظیری بود. جاذبه و زیبایی  مناظر این شد مشهور دنیا حتی از تصاویر آن نیز معلوم است و مطمئنا برای کسی که این شانس را داشته باشد که از این منطقه دیدن کند، نباید تماشای مناظر سد سه دره چین را از دست بدهد.