آخرین خبرها

فرودگاه گوانجو

فرودگاه بين المللي بایون‌ گوانجو در 28 كليومتري شهر قرار گرفته است