آخرین خبرها

مراکز خرید گوانجو

شهر گوانگجو به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی خود دارای مناطق و محلهای متعددی برای خرید کردن و استفاده از بازارهای محلی است که آن را به بهشت خریداران تبدیل کرده است و میتواند جذابیت خاصی برای بازدیدکنندگان

این بازارها داشته باشد. از جمله این بازارها میتوان به مراکز زیر اشاره نمود:

Shangxia Jiu Lu Pedestrian Street Zhuangyuan Fang Teem Plaza Xia Jiu lu Yide Lu Seafood High Sun