آخرین خبرها

معبد ای ما – ماکائو

معبد ای – ما یکی از معروفترین معابد چینی در ماکائو است که در دوران پرتغالی ها ساخته شده است. این معبد در نزدیکی میدان بارا (Barra) واقع شده است