آخرین خبرها

معبد جاد بودا

در قسمت غربي شهر شانگهاي معبد معروف و مقدس متعلق به بودائيها وجود دارد.در سال 1882معبدي قديمي در اين محل براي حفظ 2 مجسمه سنگي بودا وجود داشت كه توسط راهبي تارك دنيا به نام Huigen به اين محل آورده شده بود ساخته شد كه بعدا در سال 1928 براي حفظ اين مجسمه ها معبد جديدي بر روي آن معبد قديمي ساخته شد.اين 2 مجسمه بودا نه تنها جزء آثار كم ياب و مقدس است بلكه جزء كارهاي چيني زيبا نيز مي باشد.

بوداي نشسته داراي 190 سانتي متر قد است و بوسيله سنگهاي قيمتي و زمرد پوشانده شده است.بوداي دراز كشيده 96 سانتي متر طول دارد و به سمت راست خود دراز كشيده است بدين صورت كه دست راست وي زير سر و دست چپ بر روي پاي چپ كه اين حالت را اصطلاحا “lucky repose” يا آرميده خوش اقبال گويند.در اين معبد بوداهاي سنگي ديگري نيز وجود دارد كه از اماكن ديگر به عنوان تبرك به اين محل آورده شده است.