آخرین خبرها

معبد لانگا پاگودا

اين معبد در پارك Longhua و در جاده اي به همين نامواقع شده است و به علت مراسم خاصي كه در آن انجام مي شود داراي شهرت است.اين معبد قديمي ترين و بزرگترين عبادتگاه در شانگهاي با 1700 سال سابقه و 20000 متر مربع مساحت است.

مراسم مخصوص اين معبد به نام Bell-Striking كه يكي از 8 جاذبه جهانگردي اين شهر است در 31 دسامبر هر سال اجرا مي گردد.