آخرین خبرها

معبد و آرامگاه کنفسیوس

این معبد درQufu (چوفو) ، بزرگترین و قدیمی ترین معبد کونفسیوس در دنیا محسوب می شود. قدمت این معبد به لحاظ تاریخی به سلسله زئو بازمی گردد. معماری این بنا واقعا اعجاب آور است.