آخرین خبرها

میدان سنت آگوستین – ماکائو

در کنار این میدان در ماکائو، ساختمان های زیبایی واقع شده که می توان به کتابخانه، سالن تئاتر و کلیسا اشاره کرد. پیاده رو سنگ فرش این میدان در ماکائو، منطقه را به صورت یکپارچه در آورده و خیابان های سنتی پرتغال را منعکس می کند.