آخرین خبرها

پارک ملی لوسان در کوه های لو

این پارک زیبا ملی در استان جینگزی در کوه های لو واقع شده است. این کوه و مناظر آن از دیدنی ترین مکان ها در این کشور محسوب می شود. این مکان دیدنی تنها در میان توریست ها خارجی محبوبیت ندارد، بلکه مورد توجه خاص گردشگران داخلی نیز هست.