آخرین خبرها

کاخ تابستانی قدیمی

کاخ تابستانی قدیمی و یا باغ پادشاهی در چین به عنوان یک اثر هنری شناخته شده است. این کاخ که از آثار باستانی و معماری بسیار زیبا در این کشور محسوب می شود، انصافا هم بسیار زیبا است. این اثر طی حمله انگلیس و فرانسه به این کشور تا حدود زیادی تخریب شده است .کاخ تابستانی در سایت رسمی یونسکو ” UNESCOWORLD Heritage Center ” به ثبت رسیده است.