آخرین خبرها

کلیسای سنت آگوستین – ماکائو

این کلیسا توسط آگوستینیانز (Augustinians) اسپانیایی در سال ١٥٩١ تاسیس گردید که یکی از کلیساهای قدیمی ماکائو به شمار می رود.